Avrupa’da iş imkanı

Almaya Göç Yasası

2020 yılının Mart ayında yürürlüğe giren Nitelikli İş Gücü Göçü Yasası’yla, Almanya üçüncü dünya ülkelerine de kapılarını açtı. Bu kapsamda Avrupa Birliği’ne (AB) üye olmayan ülkelerden kalifiye elemanların Almanya’ya göç etmesinin önündeki bürokratik engeller hafifletildi. Böylece, kalifiye işçilerin kendi ülkelerinde aldığı diplomaların Almanya’da da tanınması sağlanacak.   

Yasanın getirdiği en önemli yenilik, üniversite mezunlarının yanı sıra, mesleki eğitimi ve tecrübesi bulunanlara Almanya’nın kapılarını açıyor olması. Yasa, eğitimleri ve mesleki kalifikasyonları Almanya tarafından tanınmış kişilere, Almanya’da iş aramak üzere altı aylık iş arama vizesi sağlıyor. Ayrıca, iş arama vizesi, haftada 10 saate kadar deneme amaçlı istihdama da müsaade ediyor.

Yasanın amacının bir liste olmaksızın tüm meslek gruplarına kapıları açmaktır. 

Bilişim teknolojileri alanında çalışanlar için sürecin daha kolay işlediğini belirten yetkili, “Bu alan için bir denklik aranmıyor. Diğer sektörlerde yedi yıl olması gereken iş tecrübesinin, bu alanda üç yıl olması yeterli görünüyor” dedi.

Dilde Kolaylık

Yeni iş göçü yasasının en önemli koşullarından olan temel Almanca bilgisi şartının, bazı pozisyonlarda istisnaları olsa da, esas olduğunu belirtilmekte ve “Almanca bilmenin mesleği icra etmek için gerekli olmadığı durumların da mevcut olduğu ortaya konmaktadır.

Göç Yasası Kapsamında Oturum İzni

“Süresiz oturum izni koşulları, vize türüne göre farklılık gösteriyor. Sektöre, maaşa ve iş kontratına bağlı olarak mavi kart sahibi olmaya hak kazananlar için süre B1 Almanca seviyesiyle 21 ay, A1 Almanca seviyesiyle 33 ay olarak belirtiliyor. Mavi kart sahibi olmadan çalışmaya gelenler için süresiz oturum hakkı için gereken süre 2 ile 4 yıl arası. Bu süre, mesleki eğitimin nerede alındığına göre değişkenlik gösteriyor. Mesleki eğitimlerini Almanya’da tamamlayanlar için bu süre iki, yurt dışında tamamlayanlar için dört yıl.”

Yeni iş gücü yasasıyla Almanya’ya gelenlere aile birleşimi konusunda da kolaylıklar sağlanmakta, başvuru sahibinin eşi ve bekar çocuklarının da yeni düzenlemenin avantajlarından yararlanabilmektedir.

İş Avrupa Danışmanlık İstihdam Hizmetleri

İş Avrupa Danışmanlık göç yasası kapsamında, Almanya’da istihdam olmak isteyen bireylere gereken desteği sağlamaktadır.

Bu kapsamda mesleki bir eğitime sahipseniz ve eğitimini aldığınız alanda iş tecrübeniz varsa sizin adınıza yurt dışındaki firmalarla görüşme sağlayarak işinizin ayarlanmasına ve bunun için gereken prosedürlerin yerine getirilmesine yardımcı olacak danışmanlık hizmeti sağlayabiliriz. 

Göç Yasası Kapsamında Almanya’da İstihdam Olabilmenizin ön koşulu;

Mesleki eğitiminiz ve iş tecrübeniz,

Mesleki Denklik,

İş sözleşmenizin varlığı, (Almanya’dan çıkarılacak olan iş sözleşmesi için firmalarla görüşerek sözleşmenizin çıkarılmasını sağlamaktayız).

Almanca Dil Bilgisi ( Almanya’da istihdam olabilmek için istenen Almanca Dil Seviyesi meslek dallarına göre değişmekte olup, Danışmanlık Firması olarak mesleki eğitiminize göre gerekli olan Almanca Dil eğitimi için danışmanlık hizmeti sunmaktayız).

Bu ön koşulları sağladığınız sürece Almanya’da çalışmak için çalışma izni alabilir böylece mesleğinizi Almanya’da devam ettirebilirsiniz ya da Almanya’da çalışmak için iş arama vizesi çıkartarak kendiniz Almanya’da iş arayabilirsiniz.